Claro Trainingen

Claro Research geeft bedrijven, hogescholen en onderzoeksbureaus trainingen op 2 terreinen:

  1. Training interviewtechnieken: 1-daagse training en 2-daagse masterclass ‘gespreksleider focusgroepen en interviewtechnieken voor kwalitatief onderzoek
    Lees meer…
  2. Marketing Training: 1-daagse training en 2-daagse masterclass ‘Marketing Made Simple’. Deelnemers krijgen een framework voor toegepaste marketing, om een goede vertaalslag te leren maken van onderzoeksresultaten naar scherp marketingadvies.
    Lees meer…